Casio Saatının 50-ci Yubileyi

Casio Saatının 50-ci Yubileyi

Zaman irəliləyir və daima tərəqqi edir. 

CASIO əsas diqqətini saatlar üçün yeni imkanlar və funksiyalar yaratmağa yönəldir. 

Hər kəsin təsəvvür etdiyindən daha irəlisini düşünmək, daima insanları təəcübləndirmək və zamanın irəlisində innovasiyalara addım atmaq.

CASIO saatlarının 50 ili - Yaradıcılıq və innovasiya ilə irəliləyir

CASIO - nun 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq bir sıra müxtəlif layihə və tədbirlərdə iştirakımız həyata keçirilib, geniş kütlələrə məlumat çatdırılmışdır.